Mijn Partij! = Uw Partij

de gemeente, dat zijn wij zelf!

Maasland, onze zorg !

md2015 10Zoals bekend wil de gemeente Maassluis een nieuwe woonwijk bouwen, de Dijkpolder. Hier moeten circa 1.750 woningen verrijzen. Deze nieuwe woonwijk moet ontsloten worden waarbij door de gemeente Maassluis gekeken wordt naar ontsluiting via de Maassluiseweg op de kern van Maasland.
Momenteel krijgen de inwoners van Maassluis al voorrang op de inwoners van Maasland richting snelweg. Straks komen daar de auto’s bij vanuit de nieuwe wijk van Maassluis. De situatie is nu al vaak onhoudbaar. Hoe gaat het straks? Mijn Partij volgt dit probleem op de voet. De burgers van Maasland mogen niet nog meer de dupe worden. Mijn Partij zal dus ook niet akkoord gaan met extra verkeersdruk door de nieuwe woonwijk.

Lees meer: Maasland, onze zorg !

Het buitengebied van Midden-Delfland

Behoud van de open ruimte

Het buitengebied van Midden-Delfland is de laatste open ruimte in de zuidrand van de Randstad. Er is dan ook alle reden dit gebied in stand te houden vanwege de landschappelijke, agrarische en recreatieve betekenis. Dit belang wordt door politici en bestuurders op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau met de mond beleden, maar de praktijk is anders gebleken. Enkele feiten spreken voor zichzelf :

Lees meer: Het buitengebied van Midden-Delfland

Maatschappelijk Welzijn

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat met ingang van 2015 op in de WMO en wordt de uitvoering een taak voor de gemeente.

De motivering is dat de gemeenten beter kunnen inspelen op de lokale omstandigheden en de zorgbehoeften van de cliënten. Verder krijgen gemeenten de vrijheid om te bepalen wie voorzieningen uit de WMO nodig heeft.

Mijn Partij! staat positief tegenover deze ontwikkeling, maar vraagt zich af of de gemeente voldoende toegerust is deze taken op zich te nemen en ook voldoende actief is in het voorbereidingstraject.

Lees meer: Maatschappelijk Welzijn