Mijn Partij! = Uw Partij

de gemeente, dat zijn wij zelf!

Het buitengebied van Midden-Delfland

Behoud van de open ruimte

Het buitengebied van Midden-Delfland is de laatste open ruimte in de zuidrand van de Randstad. Er is dan ook alle reden dit gebied in stand te houden vanwege de landschappelijke, agrarische en recreatieve betekenis. Dit belang wordt door politici en bestuurders op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau met de mond beleden, maar de praktijk is anders gebleken. Enkele feiten spreken voor zichzelf :

Lees meer: Het buitengebied van Midden-Delfland

Maatschappelijk Welzijn

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat met ingang van 2015 op in de WMO en wordt de uitvoering een taak voor de gemeente.

De motivering is dat de gemeenten beter kunnen inspelen op de lokale omstandigheden en de zorgbehoeften van de cliƫnten. Verder krijgen gemeenten de vrijheid om te bepalen wie voorzieningen uit de WMO nodig heeft.

Mijn Partij! staat positief tegenover deze ontwikkeling, maar vraagt zich af of de gemeente voldoende toegerust is deze taken op zich te nemen en ook voldoende actief is in het voorbereidingstraject.

Lees meer: Maatschappelijk Welzijn

Wonen en werken in Midden-Delfland

Identiteit en zelfstandigheid
Wat maakt wonen in de dorpen van Midden-Delfland voor velen aantrekkelijk ? Hoewel de redenen individueel kunnen verschillen, zijn er zeker een aantal die voor iedereen gelden. Dat zijn o.m. de kleine schaal van de woonomgeving, intensieve sociale contacten, gemeenschapszin en natuurlijk ook verbondenheid met de streek. Midden-Delfland heeft een eigen identiteit behouden, zowel in het buitengebied als in de woonkernen. Maar dat is in de toekomst niet vanzelfsprekend, wanneer de plannenmakers in Den Haag hun zin krijgen. Daarom maakt Mijn Partij! zich sterk voor de zelfstandigheid van de gemeente Midden-Delfland, omdat die borg kan staan voor behoud van het streekeigen en kleinschalige karakter van de woonkernen en het buitengebied. Maar dan wel met een gemeentebestuur dat door visie en daadkracht aantoont de zelfstandigheid waard te zijn !

Lees meer: Wonen en werken in Midden-Delfland